Dự án Thượng Mỹ Trung

Dự án Thượng Mỹ Trung được giới hạn từ đập Mỹ Trung ở phía Bắc đến đường Cam Liên ở phía Nam; Phía Tây giáp với Hói Sỏi, Hói Đò, Hói 186, Hói An Sơn và sông Kiến Giang; Phía Đông giáp với đường Quốc lộ IA.

Dự án Thượng Mỹ Trung

Trải rộng trên diện tích 4188 ha, Dự án Thượng Mỹ Trung bao gồm hệ thống trạm bơm tưới tiêu (40 trạm bơm cấp IV); hệ thống cống dưới đê (94 cống cấp V) và 82,3 km đê bao có nhiệm vụ giải quyết công tác thủy lợi nội đồng nhằm đưa nước tưới vào ruộng trên cơ sở nguồn nước đã được cung cấp đủ cho toàn lưu vực. Dự án tiến hành nâng cấp gia cố hệ thống đê bao tăng cường khả năng phòng chống tác động của thiên tai như ngăn lũ tiểu mãn; lũ sớm và ngăn mặn cho vùng chuyên canh lúa. Dự án còn nhằm mục đích trả lại môi trường tự nhiên cho phá Hạc Hải để tổ chức khai thác nguồn lợi Thủy, Hải Sản, tạo điều kiện để nhân rộng mô hình sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản cho vùng trong đê, đồng thời cải thiện chất lượng đất canh tác, khắc phục tình trạng ô nhiễm nước.

Đất nền toàn bộ khu vực dự án là đất nền yếu, rất cứng khi ở trạng thái khô nhưng trở nên mềm yếu như bùn khi gặp nước. Khi đắp đê, đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp đắp đê 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là đào đất ở phạm vi quy định, đắp lên vị trí chờ, chiều cao đắp lớn nhất h = 1,2m, có sử dụng vải địa kỹ thuật. Giai đoạn 2 đắp hoàn thiện mặt cắt thiết kế.

Dự án Thượng Mỹ Trung có tổng mức đầu tư giai đoạn Thiết kế kỹ thuật – thi công 313,328 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng tư vấn là 4,54 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình được đưa vào thi công trong năm 2009.