Chức năng nhiệm vụ

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1.Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Thủy công, Phòng nghiên cứu địa kỹ thuật và xử lý nền móng, Phòng nghiên cứu Vật liệu, Phòng nghiên cứu tự động hóa và kết cấu công trình thủy lợi, Ban nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

2.Viện Thủy công là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước; trự sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

3.Viện Thủy công có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp và cơ sở hạ tầng nông thôn trong phạm vi cả nước.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình, quy hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học công nghệ của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

           2.1. Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công các loại đập, đặc biệt là các loại đập sử dụng vật liệu tại chỗ;

          2.2. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để đảm bảo an toàn hồ đập thích ứng với biến đổi khí hậu;

          2.3. Giải pháp công trình và phi công trình để kiểm soát triều và lũ cho vùng đồng bằng và các đô thị ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

          2.4. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế và xây dựng, củng cố nâng cấp và bảo đảm an toàn hệ thống đê sông, đê biển, công trình trên đê, công trình bảo vệ bờ nhằm đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế, xã hội;

          2.5. Đề xuất quy hoạch, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng công trình cấp thoát nước phục vụ thủy sản, diêm nghiệp, xây dựng các điểm tránh trú bão cho tàu thuyền và cơ sở hạ tầng nông thôn;

          2.6. Ứng dụng công nghệ mới trong khảo sát, đánh giá địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình, dự báo tai biến địa kỹ thuật;

          2.7. Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và xây dựng đường hầm thủy công và công trình ngầm;

          2.8. Ứng dụng công nghệ mới để xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu, vùng địa chất phức tạp;

          2.9. Chế tạo, ứng dụng công nghệ vật liệu mới phục vụ xây dựng và sửa chữa công trình, kiểm tra chất lượng kết cấu công trình xây dựng;

          2.10. Thiết kế cửa van và thiết bị điều khiển trong công trình thủy lợi.

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học,  công nghệ trong lĩnh vực xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công, thí nghiệm địa kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp với chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật liên quan.

5. Tổ chức biên soạn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn thiết kế, định mức kỹ thuật, quy trình khảo sát thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao. Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình.

7. Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

9.Tham gia đào tạo sau đại học, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong ngành về lĩnh vực xây dựng công trình, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng.

10. Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.