Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VIỆN THỦY CÔNG
 
Vien Thuy Cong
 
 

1. Tên đơn vị :

Tên tiếng Việt Nam                                : Viện Thủy công

Tên giao dịch bằng tiếng Anh              : Hydraulic Construction Institute

Tên giao dịch bằng tiếng Anh viết tắt : HyCI

2. Trụ sở chính:

Địa chỉ      : Số 3, ngõ 95, đường Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà nội.

Điện thoại : 0243.563.2821

Fax            :  0243.563.7750

Website    : thuycong.ac.vn

3. Quyết định thành lập:

Số 2520/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/08/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thủy công.

4. Giấy phép hoạt động Khoa học công nghệ:

 Giấy phép hoạt động số A-762  ngày  01  tháng  10  năm 2008

5. Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Thủy công sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ:

Quyết định số 2785/QĐ-BNN-KHCN  ngày  02/10/2009

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Tổ chức khoa học công nghệ:

Ngày 21/9/2010 của Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội

  •  Mã số doanh nghiệp (Mã số thuế) : 0102963320
  •  Tên người nộp thuế                           : Viện Thủy công
  • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp         : Cục thuế thành phố Hà Nội

7. Giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:

  • Mã số           : 101200001441
  • Tên đơn vị   :  Viện Thủy công
  • Địa chỉ         :  Số 3, ngõ 95, đường Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa,  Hà Nội

8. Tín dụng:

a. Tên địa chỉ ngân hàng :

  • Tên                 : Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Thăng long
  • Địa chỉ           :  Số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Số tài khoản : 1300 201 216 190

Hoặc

  • Tên                  : Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
  •  Số tài khoản : 1251 0000 361 867

b. Tên địa chỉ kho bạc :

  • Tên                  : Kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội
  • Địa chỉ            : Số 2, ngõ 2, đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà nội
  • Số tài khỏan  : 301 01 001

9. Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn.

Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình.

Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực xây dựng và sửa chữa công trình; Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp nước, cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình.

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng; Chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên.

Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện.