Hồ chứa nước sông Thai

Thông tin công trình Quảng Bình là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, cách Hà Nội 491Km về…

Dự án Thượng Mỹ Trung

Dự án Thượng Mỹ Trung được giới hạn từ đập Mỹ Trung ở phía Bắc đến đường Cam Liên ở phía…