Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống thuỷ lợi cấp thoát nước mặn, lợ, ngọt phục vụ nuôi trông thuỷ sản khu vực Đầm nại

1. Địa điểm xây dựng

Huyện Ninh Hải – tỉnh Ninh Thuận; Bao gồm các xã: Tân Hải, Hộ Hải, Tri Hải, Phương Hải và Khánh Hải.

2. Chủ đầu tư:

UBND Tỉnh Ninh Thuận là cấp Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư CSHT các dự án của Bộ Thủy sản tại Ninh Thuận

3. Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư:

Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi (XD&CGCNTL) – Viện Khoa Học Thuỷ Lợi.

4. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của dự án:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị

1

Cấp công trình

Cấp IV

2

Tần suất mưa tính toán

P = 10%

3

Tần suất triều thiết kế

P = 5%

4

Qui mô

– Đê bao ven đầm

m

6.116

– Đê bao ngăn lũ

m

3.562

– Kênh cấp

m

12.653

– Kênh tiêu

m

7.564

– Đường giao thông bờ kênh

m

3.973

– Cống đóng mở tự động 2 chiều

Cống

14

5.  Mục tiêu đầu tư

– Mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững khu vực Đầm Nại

– Mục tiêu cụ thể:

+        Tạo cơ sở hạ tầng, khơi thông luồng lạch, đảm bảo tiêu thoát lũ, cung cấp đủ nước mặn, ngọt có chất lượng, trồng và phát triển rừng ngập mặn;

+        Nâng cao hiệu quả chống lũ trong khu vực và trong khu nuôi trồng thuỷ sản;

+        Đảm bảo giao thông nội vùng, liên vùng đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế xã hội vùng dự án;

+        Bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện sinh thái vùng dự án;

+       Tạo điều kiện phát triển thuỷ sản, du lịch sinh thái và các ngành kinh tế khác;

6. Nhiệm vụ công trình:

+       Cấp nước mặn, ngọt cho 700 ha NTTS;

+       Tiêu lũ cho lưu vực 560 Km2;

+       Chống lũ cho vùng NTTS

+       Chống xâm nhập mặn vào vùng NTTS

+        Xây dựng tuyến giao thông chính

7. Tổng mức đầu tư: 172.475.155.000đ

8. Công nghệ thi công: Tạo nền đê bao ven đầm bằng xói hút

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống thuỷ lợi cấp thoát nước mặn, lợ, ngọt phục vụ nuôi trông thuỷ sản khu vực Đầm nại