Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng Cá cà Ná

– Địa điểm: Huyện Ninh Hải – Tỉnh Ninh Thuận

– Nguồn vốn đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư CSHT các dự án của Bộ thủy sản Ninh Thuận

– Cấp quyết định đầu tư: Số  1306/QĐ-BTS

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư CSHT các dự án của Bộ thủy sản Ninh Thuận

+ Cấp công trình: Cấp III

+ Diện tích 95ha

+ Tổng mức đầu tư: 33.794.758.000đ

Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng Cá cà Ná