Hồ chứa nước Loọng Luông

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Loọng Luông

2. Giai đoạn thực hiện:Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán, cắm mốc GPMB

3. Địa điểm:Xã Mường Phăng, huyện Điện Biênh, Tỉnh Điện Biên

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên.

5. Nhiệm vụ công trình:

Cấp nước tưới cho 150 ha đất nông nghiệp.

6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Cấp công trình: Cấp III

+ Qui mô công trình:

–  Hồ chứa V=1,08 triệu khối

– Đập cao H = 29 m

–  Diện tích tưới : 150ha.

7. Tổng mức đầu tư:71,0 tỉ đồng

8. Thời gian thực hiện: 2009

Hồ chứa nước Loọng Luông