Lãnh đạo

Ban lãnh đạo viện thủy công

1658484274830 Copy

Quyền Viện Trưởng

PGS.TS.Nguyễn Thành Công

Điện thoại: 0912572529

Email: thanhcongvtc@gmail.com

2

Phó Viện trưởng

TS.Ngô Anh Quân

Điện thoại: 0913060117

Email: quantdh@gmail.com

1658484436645

Phó Viện Trưởng

TS.Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0912145646 

Email: thanhthuyloi@gmail.com