Lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thành Công

Di động: 0912.572.529

Email: thanhcongvtc@gmail.com


 

Phó Viện trưởng: TS Ngô Anh Quân

Di động: 0913060117

Email: quantdh@yahoo.com