Vien Thuy Cong

Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa và bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đê điều và các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn.

Xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sửa chữa, chế tạo vật liệu và thiết bị, chống thấm, xử lý nền móng công trình.

Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực xây dựng và sửa chữa công trình; Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp nước, cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu và thiết bị phục vụ xây dựng công trình.

Xem chi tiết >>

TIN TỨC - SỰ KIỆN