Vien Thuy Cong

Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, được thành lập vào năm 2008 theo Quyết định số 2520/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; trên cơ sở sát nhập 5 đơn vị (phòng, trung tâm) thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Hiện tại, tổng số cán bộ của Viện Thủy công là 120 người, cơ cấu trình độ cán bộ có 02 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ, 50 Thạc sĩ. Với sự năng động, sáng tạo và nhiệt tình của tập thể cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Viện Thủy công đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín trong ngành, với các địa phương, doanh nghiệp qua các sản phẩm nghiên cứu, tư vấn, các công trình thủy lợi và hạ tầng trên địa bàn cả nước.

Xem chi tiết >>

TIN TỨC - SỰ KIỆN