Cống Đò Điệm – Sông Nghèn, Hà Tĩnh

Cống Đò Điệm trên sông Nghèn có khẩu độ 168m, gồm 4 khoang cửa cung điều khiển  bằng Xilanh tự động, mỗi khoang rộng 16m, 12 khoang cửa tự động thủy lực, mỗi khoang 8 m và 01 âu thuyền rộng 8m.

Cầu giao thông rộng 6m, H13-XB80. Công trình này làm theo công nghệ truyền thống cải tiến, thi công trong lòng sông nên đã giảm đền bù được 11 ha đất muối, không phải di dời khoảng 30 hộ dân so với cống truyền thống làm trên bờ. Công trình đã ngăn mặn giữ ngọt phục vụ tưới cho 12.183 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho 200.000 dân. Công trình có vốn đầu tư 185 tỷ đồng

Đơn vị thực hiện: Trung tâm công trình đồng bằng ven biển và đê điều – Viện Thủy công

Cống Đò Điệm - Sông Nghèn, Hà Tĩnh