Hồ chứa nước Nậm Ngam – Pú Nhi, tỉnh Điện Biên

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Nậm Ngam – Pú Nhi, tỉnh Điện Biên

2. Giai đoạn thực hiện:Thiết kế kỹ thuật – TDT; Thiết kế BVTC-DT

3. Địa điểm:Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên

4. Chủ đầu tư:

– Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung Ương đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ.

– Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 1.

5. Nhiệm vụ công trình:

Cấp nước tưới cho 1.200 ha đất nông nghiệp.

– Cung cấp nước sinh hoạt cho 3000 hộ dân là dân tộc thiểu số, phục vụ chăn nuôi.

– Cắt giảm lũ vùng hạ du,

6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

– Quy mô công trình:

+ Cấp công trình: Cấp III

+ Qui mô công trình:

+ Hồ chứa V = 5,6.106 m3.

+ Đập cao H = 29m

+ Diện tích tưới : 1.200ha.

7. Tổng mức đầu tư:332 tỉ đồng

8. Thời gian thực hiện:2007

Hồ chứa nước Nậm Ngam – Pú Nhi, tỉnh Điện Biên