Cống ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long – Thừa Thiên Huế

1. Địa điểm xây dựng

Huyện Ninh Hải – tỉnh Ninh Thuận; Bao gồm các xã: Tân Hải, Hộ Hải, Tri Hải, Phương Hải và Khánh Hải.

2. Chủ đầu tư:

UBND Tỉnh Ninh Thuận là cấp Quyết định đầu tư

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư CSHT các dự án của Bộ Thủy sản tại Ninh Thuận

3. Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư:

Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ Thuỷ lợi (XD&CGCNTL) – Viện Khoa Học Thuỷ Lợi.

4. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của dự án:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị

1

Cấp công trình

Cấp IV

2

Tần suất mưa tính toán

P = 10%

3

Tần suất triều thiết kế

P = 5%

4

Qui mô

– Đê bao ven đầm

m

6.116

– Đê bao ngăn lũ

m

3.562

– Kênh cấp

m

12.653

– Kênh tiêu

m

7.564

– Đường giao thông bờ kênh

m

3.973

– Cống đóng mở tự động 2 chiều

Cống

14

5.  Mục tiêu đầu tư

– Mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững khu vực Đầm Nại

– Mục tiêu cụ thể:

+        Tạo cơ sở hạ tầng, khơi thông luồng lạch, đảm bảo tiêu thoát lũ, cung cấp đủ nước mặn, ngọt có chất lượng, trồng và phát triển rừng ngập mặn;

+        Nâng cao hiệu quả chống lũ trong khu vực và trong khu nuôi trồng thuỷ sản;

+        Đảm bảo giao thông nội vùng, liên vùng đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế xã hội vùng dự án;

+        Bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện sinh thái vùng dự án;

+       Tạo điều kiện phát triển thuỷ sản, du lịch sinh thái và các ngành kinh tế khác;

6. Nhiệm vụ công trình:

+       Cấp nước mặn, ngọt cho 700 ha NTTS;

+       Tiêu lũ cho lưu vực 560 Km2;

+       Chống lũ cho vùng NTTS

+       Chống xâm nhập mặn vào vùng NTTS

+        Xây dựng tuyến giao thông chính

7. Tổng mức đầu tư: 172.475.155.000đ

8. Công nghệ thi công: Tạo nền đê bao ven đầm bằng xói hút

Cống ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long - Thừa Thiên Huế