Cống Rạch Lùm thuộc Dự án Đầu tư xây dựng HTTL Tiểu vùng III Bắc Cà Mau

1. Tên công trình: Cống Rạch Lùm thuộc Dự án Đầu tư xây dựng HTTL Tiểu vùng III Bắc Cà Mau.

2. Giai đoạn thực hiện:Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

3. Địa điểm:Xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

4. Chủ đầu tư:

– Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu chính phủ và các nguồn khác

– Cấp Quyết định: UBND tỉnh Cà Mau

– Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Ngành NN&PTNT Cà Mau.

Cống Rạch Lùm thuộc Dự án Đầu tư xây dựng HTTL Tiểu vùng III Bắc Cà Mau

5. Nhiệm vụ công trình:

– Chủ động ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, xổ phèn cùng với các cống trong vùng. Tạo điều kiện phát triển sản xuất cho vùng dự án có diện tích khoảng 6337,3 ha đất tự nhiên.

– Kết hợp phát triển giao thông, tổng hợp sử dụng nguồn tài nguyên và công trình xây dựng, cải thiện nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Công trình cấp III

+ Hình thức đầu tư: xây dựng mới

+ Hình thức công trình: đập xà lan bê tông cốt thép, cửa van cánh cửa tự động thủy lực bằng thép không gỉ – composite

+ Bề rộng cống: Bc = 10m

– Tuyến đê: dài 283m

– Nhà quản lý: 01 nhà cấp IV

– Diện tích công trình: 2208m2

7. Tổng giá trị xây lắp công trình:7.700.296.000  đồng

8. Thời gian thực hiện:2006