Nghiệm thu Đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn”

Chiều ngày 02/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn” do TS. Vũ Bá Thao – Viện Thủy công chủ nhiệm.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở, chủ tịch Hội đồng; các thành viên hội đồng khoa học theo Quyết định số 44/QĐ-KHCN ngày 27/03/2024 của Giám đốc Sở KH&CN; đại diện Lãnh đạo đơn vị thực hiện đề tài; Ban chủ nhiệm đề tài và các cá nhân có liên quan.

Vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình mang nhiều nét đặc trưng riêng khi hằng năm bãi bồi tiến ra biển khoảng 60 m. Nhờ có các tuyến đê quai lấn biển, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Kim Sơn đang có xu hướng phát triển mạnh, góp phần đáng kể vào sự đổi thay của mảnh đất này. Trong giai đoạn vừa qua phát triển vùng kinh tế biển Kim Sơn đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, chưa phát huy được hết lợi thế vùng kinh tế ven biển. Thách thức rất lớn đối với nuôi trồng thủy sản tại Kim Sơn hiện nay là hệ thống thủy lợi cấp thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, tình trạng ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng ngày càng tăng. Vấn đề cấp nước biển sạch chủ động đang là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm, đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn” là nhiệm vụ cần thiết được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Bình giao cho Viện Thủy công triển khai thực hiện.

TS. Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở, chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu chủ trì cuộc họp

Với mục tiêu: (1) Điều tra khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đánh giá thực trạng hiệu quả các mô hình nuôi trồng thủy sản tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn; (2) Đề xuất được các mô hình cấp nước biển sạch phù hợp với tiềm năng và nhu cầu nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn; (3) Xây dựng và thể hiện bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên và các mô hình nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn trên nền tảng WebGIS. Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã đề xuất được 03 mô hình cấp nước biển sạch và thiết lập được bộ cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu trên nền tảng WebGIS với tên miền https://detaikimson.thuyloivietnam.vn.

Hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh do TS. Nguyễn Toàn Thắng làm chủ tịch Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài đạt. Đề tài có 05 sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu theo hợp đồng và 01 bài báo công bố ở Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi.

Phát biểu kết luận, TS Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài, nhận xét đề tài hoàn thành đạt khối lượng và tiến độ. Kết quả nghiên cứu của đề tài: “Bộ cơ sở dữ liệu trên nền tảng WebGIS” sẽ được bàn giao cho Trung tâm dữ liệu số của Tỉnh trong 2-3 năm nữa khi Trung tâm đi vào hoạt động.

Đề tài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sửa dụng ngân sách nhà nước số 10/2024/KQNC ngày 26/4/2024 của Trung tâm ứng dụng, thông tin Khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm – Sở Khoa học công nghệ.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP NGHIỆM THU


Người viết tin: Nguyễn Thị Thu Nga