Nghiệm thu đề tài Ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt

Ngày 12/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Ứng dụng mô hình công trình thu nước dạng đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”, do Viện Thủy công ( Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam) chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Công Doanh – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.
Img 3114
Thành viên Hội đồng và đại diện chính quyền địa phương nơi triển khai đề tài trao đổi thảo luận.

Với mục tiêu đề xuất định hướng về khả năng ứng dụng công nghệ đập ngầm, kết hợp hào thu nước trong đầu tư cải tạo, nâng cấp sửa chữa và xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; xây dựng 01 công trình thu nước có ứng dụng công nghệ đập ngầm kết hợp hào thu nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sau 3 năm thực hiện, đề tài đã đánh giá được hiện trạng của các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đề xuất áp dụng công nghệ đập ngầm và hào thu nước đối với các công trình được đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 – 2020; thiết kế xây dựng 01 công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Pác Pan, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, công trình có lưu lượng khai thác trung bình 25,3m3 /ngày đêm, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt theo tiêu chuẩn cấp nước nông thôn cho 75 hộ/300 nhân khẩu, chất lượng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam 02:2009/BYT.

Các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: Đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh và làm rõ hơn một số nội dung, như: Số liệu trong báo cáo cần có sự thống nhất, tính toán phương án, chi phí đầu tư cho mô hình để làm cơ sở cho việc nhân rộng, kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tiễn tuy nhiên cần có phương án huy động nguồn vốn để duy trì và nhân rộng mô hình khi kết thúc đề tài.

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nhất trí đánh giá nghiệm thu, xếp loại khá.