Hồ chứa nước sông Thai

Thông tin công trình Quảng Bình là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, cách Hà Nội 491Km về phía Nam. Đây là nơi hẹp nhất của dải đất…

Cống Đò Điệm – Sông Nghèn, Hà Tĩnh

Cống Đò Điệm trên sông Nghèn có khẩu độ 168m, gồm 4 khoang cửa cung điều khiển  bằng Xilanh tự động, mỗi khoang rộng 16m, 12 khoang cửa tự động…

Dự án Thượng Mỹ Trung

Dự án Thượng Mỹ Trung được giới hạn từ đập Mỹ Trung ở phía Bắc đến đường Cam Liên ở phía Nam; Phía Tây giáp với Hói Sỏi, Hói Đò, Hói…

Hồ chứa nước Loọng Luông

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Loọng Luông 2. Giai đoạn thực hiện:Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán, cắm mốc GPMB 3. Địa điểm:Xã Mường Phăng, huyện…