Giới thiệu sách Tường chắn dạng trụ đỡ

Picture1 Picture2

LỜI GIỚI THIỆU

Các dạng tường mềm như cừ thép, tường lắp ghép, rọ đá, tường chắn đất sau lưng tường có cốt đã và đang được sử dụng khá phổ biến. Vì những tính năng ưu việt của loại tường mềm là khả năng chịu được biến dạng chuyển vị lớn hơn tường cứng, điều kiện thi công dễ dàng hơn, khả năng tái sử dụng cao, giá thành rẻ nên việc nghiên cứu và áp dụng đã phát triển nhanh chóng ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Đến nay trên toàn thế giới đã có hơn 30.000 công trình ứng dụng, bao gồm các loại như: tường chắn trên đường ô tô, đường sắt, đường sắt, mố cầu, nền đường đắp cao, đê và kè ven sông, ven biển và công trình quân sự.

Những năm gần đây việc sử dụng các dạng vật liệu mới như cừ thép, các dạng bản bê tông mỏng vào trong việc xử lý phòng chống sạt trượt đất và gia cố mái đất đang phát triển mạnh đặc biệt trong các công trình xây dựng dân dụng và giao thông. Do biến dạng và chuyển vị của bản thân tường chắn mềm quá lớn, dưới tác dụng của các tải trọng và tác động bên ngoài nên trạng thái ứng suất của khối đất đắp sau lưng tường rất khác với trạng thái ứng suất tương ứng của tường chắn cứng. Việc sử dụng các dạng tường chắn mềm trong công trình thuỷ lợi cũng đã được áp dụng ở một số hạng mục công trình tuy nhiên lý thuyết và phương pháp tính toán cũng như các dạng hình thức kết cấu vẫn chưa có những nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu khi sử dụng trong công trình thuỷ lợi. Để đáp ứng nhu cầu của thực tế Cuốn sách: “Tường chắn đất dạng trụ đỡ” được soạn thảo trên cơ sở tham khảo tài liệu tổng kết từ nhiều các tài liệu về việc tính toán với hy vong cung cấp cho các sinh viên, kỹ sư và học viên một tài liệu ngắn gọn và đủ dùng để phân tích tính toán và thiết kế tường chắn dạng trụ đỡ nói riêng và áp lực lên tường chắn đất nói chung.
Cuốn sách bao gồm 4 chương và phần phụ lục với các nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về tường chắn đất.

Chương 2: Cơ sở tính toán tường chắn đất.

Chương 3: Xác định áp lực lên tường chắn đất dạng trụ đỡ.

Chương 4: Trình tự tính toán thiết kế tường chắn dạng trụ đỡ.

Tác giả: PGS.TS. Ngô Anh Quân