Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát”

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-VTC ngày 25/3/2020 của Viện Thủy công về Quyết định Thành lập tổ chuyên gia đánh giá chất lượng sản phẩm đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát” và Quyết định số: 315/QĐ- ngày 2/6/2022 của Viện Thủy công về Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát”.

Ngày 29/06/2022 Viện Thủy công đã tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát”, do TS. Ngô Anh Quân làm chủ nhiệm.

Hình 1. Thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài báo cáo, trao đổi

Hội đồng đã nghe TS. Ngô Anh Quân – Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học.

TS. Ngô Anh Quân – Chủ nhiệm đề tài, giới thiệu và tóm tắt quá trình triển khai, các kết quả đã đạt được của đề tài

Hình 2. TS. Ngô Anh Quân – Chủ nhiệm đề tài, giới thiệu và tóm tắt quá trình triển khai, các kết quả đã đạt được của đề tài

Với mục tiêu làm chủ công nghệ về vật liệu, thiết bị cứng hóa đất bùn nạo vét kênh mương để san lấp mặt bằng, đắp đê bao, bờ bao thay thế cát xây dựng và được áp dụng vào sản xuất tại tổi thiểu một doanh nghiệp;  Triển khai thí điểm ứng dụng kết quả vào thực tế cho đê bao và san lấp mặt bằng ở Cà Mau hoặc vùng Đồng bằng sông Cửu Long với giá thành sản phẩm cạnh tranh được với cát san nền tại cùng một thời điểm.

Sau 3 năm thực hiện, đề tài đã đề xuất và áp dụng thành công giải pháp công nghệ vật liệu dùng để cứng hóa đất bùn nạo vét từ sông, kênh bằng các chất kết dính vô cơ như : Xi măng, tro bay, xỉ lò cao và thạch cao để làm vật liệu san lấp mặt bằng và đắp nền đê bao bờ bao thay thế cát. Chất lượng của hỗn hợp bùn sau cứng hóa đạt yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 8217 : 2009 tương đương với đất trạng thái dẻo cứng (0.25 < Il< 0.5 thì  Ctc = 32-57 kPa  và j  = 11 – 18°).

Ở quy mô nghiên cứu của đề tài đã chế tạo lắp đặt thành công thiết bị trộn chất kết dính từ việc cải tiến gàu máy xúc có dung tích 0,7m3. Từ đó đã xây dựng được hai mô hình thực tế tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Hội đồng trao đổi và nêu các câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ

Hình 3. Hội đồng trao đổi và nêu các câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, cung cấp thông tin, giải trình.

Hình 4. Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, cung cấp thông tin, giải trình.

Các thành viên Hội đồng thảo luận và nhất trí đánh giá: Đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh và làm rõ hơn một số nội dung, như: Số liệu trong báo cáo cần có sự thống nhất, chỉnh sửa các lỗi chỉnh tả, từ viết chuyên môn, ký hiệu công thức hóa học; Đánh giá kỹ hơn về tác động đến môi trường đất và nước, đánh giá tính ổn định của đất bùn cứng hóa trong công trình sau khi sản phẩm đưa vào thử nghiệm và được ứng dụng trên diện rộng; Cần nhân rộng sản phẩm chế tạo cho các vùng đất bùn khác nhau của Việt Nam, sử dụng nhiều nguồn vật liệu kết dính vô cơ khác nhau, kết hợp nghiên cứu thiết kế cấp phối phù hợp để cứng hóa đát bùn ở các nơi khác nhau và so sánh, đánh giá trên các công trình thực tế; Nghiên cứu hoàn thiện các dây chuyền sản xuất tập trung với khối lượng đất bùn nạo vét cần xử lý lớn, các thiết bị cần được đồng bộ và thi công trên diện rộng; Hướng dẫn chi tiết về lắp đặt các dây chuyền sản xuất, đóng gói hỗn hợp chất kết dính và phụ gia để cứng hóa đất bùn nạo vét nhằm sớm đưa vào thương mại hóa sản phẩm của đề tài;

Với kết quả đã đạt được, Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia nhất trí đánh giá nghiệm thu, xếp loại Đạt.

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, TS. Ngô Anh Quân trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện các đơn vị hợp tác đã quan tâm đến dự và góp ý cho đề tài và sẽ cùng các thành viên tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm theo các ý kiến đóng góp./.