Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật NCS. Đinh Xuân Trọng

Ngày 05/7/2023, Trường Đại học Thủy Lợi đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Đinh Xuân Trọng – Phó giám đốc Trung tâm Công trình Hồ đập theo quyết định số 1134/QĐ-ĐHTL ngày 16/05/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi. Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ cọc bê tông cốt thép đến các đặc trưng của dòng thấm trong nền cát dưới cống qua đê”, thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Mã số 9580202) với sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng và GS.TS. Phạm Ngọc Quý
Hội đồng bảo vệ có mặt 07/07 thành viên là các chuyên gia từ trường ĐH Thủy lợi (GS.TS. Trịnh Minh Thụ – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Hoàng Việt Hùng – Phản biện 1; TS. Nguyễn Phương Dung – Thư ký), trường ĐH Giao thông vận tải (PGS.TS. Nguyễn Châu Lân – Phản biện 2), trường ĐH Khoa học tự nhiên (PGS.TS. Đỗ Minh Đức – Phản biện 3), Hội Thủy lợi VN (GS.TS. Trương Đình Dụ) và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (PGS.TS. Nguyễn Thành Công).
Tham gia buổi lễ có có sự góp mặt của các cán bộ Viện Thủy công, bạn bè và gia đình của NCS. Đinh Xuân Trọng.

Dsc04615

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Theo NCS. Đinh Xuân Trọng, cống qua đê là hạng mục quan trọng và cũng là điểm yếu của hệ thống đê. Phần lớn sự cố vỡ đê đều xảy ra tại vị trí cống và khoảng 25% sự cố cống qua đê là do mất ổn định thấm. Một số nhận định ban đầu từ các sự cố cống qua đê: Các cống đều nằm trên cát, Giải pháp xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép; Giải pháp chống thấm là đóng cừ thượng lưu hoặc cả thượng và hạ lưu; Nền cống bị rỗng, cống hầu như đứng trên đầu cọc.

Trình Bày

NCS. Đinh Xuân Trọng trình bày nội dung nghiên cứu của luận án

NCS khẳng định việc nghiên cứu định lượng sự ảnh hưởng của hệ cọc BTCT đến các đặc trưng dòng thấm trong nền cát dưới đáy công trình là cấp thiết về mặt khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ thêm ảnh hưởng của hệ cọc BTCT đến các đặc trưng thấm (cột nước thấm, áp lực thấm và gradient thấm) trong nền cát dưới cống qua đê.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất được phương pháp tính toán các đặc trưng thấm trong nền cát dưới cống qua đê khi xét đến ảnh hưởng cọc BTCT; góp phần bổ sung cơ sở khoa học, hoàn thiết quy trình thiết kế, giúp xây dựng các cống qua đê an toàn hơn. Làm rõ nguyên nhân hư hỏng của một số cống qua đê đã xảy ra trong thực tế, từ đó đề xuất được giải pháp xử lý thích hợp.

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, NCS đã triển khai 04 nội dung chính bao gồm: (1) Tổng quan về cống qua đê và thấm trong nền cát dưới cống; (2) Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của hệ cọc BTCT đến các đặc trưng thấm; (3) Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hệ cọc BTCT đến các đặc trưng dòng thấm trong nền cống; (4) Tính toán các đặc trưng dòng thấm trong nền cát có cọc BTCT ở cống Tắc Giang – tỉnh Hà Nam.

Luận án đã có 02 đóng góp mới đó là (1) Làm rõ được ảnh hưởng của hệ cọc BTCT đúc sẵn đến các đặc trưng thấm trong nền cát dưới cống qua đê vùng ĐBSH; (2) Thiết lập được các công thức xác định hệ số điều chỉnh cột nước thấm (kh) và hệ số điều chỉnh gradient thấm (kJ) phục vụ tính toán các đặc trưng thấm khi xét đến ảnh hưởng của hệ cọc BTCT.

Hội đồng đặt câu hỏi

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng; cùng với các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các cơ quan, tổ chức ngoài Viện, Hội đồng đã họp và bỏ phiếu kín. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trịnh Minh Thụ đọc Quyết định của Hội đồng về đánh giá luận án Tiến sĩ kỹ thuật của NCS. Đinh Xuân Trọng.

Trinh Minh Thu

GS.TS. Trịnh Minh Thụ –  Chủ tịch Hội đồng đọc kết luận

Kết quả bỏ phiếu kín đánh giá luận án của thành viên Hội đồng với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đề nghị Cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Đinh Xuân Trọng sau khi đã chỉnh sữa luận án theo yêu cầu của Hội đồng.

Hội đồng đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quyết nghị.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC


PGS.TS. Nguyễn Thành Công, Q. Viện trưởng Viện Thủy công, phát biểu ý kiến

Pvt

TS. Nguyễn Chí Thanh, Phó Viện trưởng, chúc mừng NCS. Đinh Xuân Trọng

Giám đốc Trung tâm Công trình Hồ đập chúc mừng NCS. Đinh Xuân Trọng

Tap The

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng, giảng viên hướng dẫn, lãnh đạo Viện Thủy công và đại diện của Cơ sở đào tạo

Tap The1

Tập thể cán bộ Trung tâm Công trình Hồ đập chúc mừng NCS. Đinh Xuân Trọng

Người viết tin: Luyện Lê Diệu Linh