LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN THỦY CÔNG

Ngày 05/7/2022, dưới sự chủ trì của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại Viện Thủy công đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm phó Viện trưởng Viện Thủy công.

Tham dự buổi Lễ có GS. TS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện; PGS. TS Đặng Hoàng Thanh – UVTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức hành chính; Lãnh đạo Viện Thủy công và toàn bộ các cán bộ biên chế.

Theo Quyết định số 337/QĐ-VKHTLVN ngày 22/6/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý: Bổ nhiệm TS. Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm công trình Hồ đập giữ chức vụ phó Viện trưởng Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kể từ ngày 01/7/2022.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

PGS. TS Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, hành chính công bố Quyết định của Giám đốc Viện
PGS. TS Đặng Hoàng Thanh – Trưởng Ban Tổ chức, hành chính công bố Quyết định của Giám đốc Viện
GS. TS Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện trao Quyết định
GS. TS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện trao Quyết định
GS. TS Trần Đình Hòa, PGS. TS Đặng Hoàng Thanh và Lãnh đạo Viện Thủy công tặng hoa chúc mừng
GS. TS Trần Đình Hòa, PGS. TS Đặng Hoàng Thanh và Lãnh đạo Viện Thủy công tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo Viện Thủy công tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo Viện Thủy công tặng hoa chúc mừng

Image003 Image011 Image013 Image015 Image017 Image019 Image021 Image023 Image025