Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

114/2018/NĐ-CP

Tên văn bản: Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Số, ký hiệu văn bản: 114/2018/NĐ-CP
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/09/2018
Hiệu lực thi hành: 04/09/2018
Trích yếu:
Văn bản đính kèm 114_2018-ND-CP.pdf