Đánh giá, nghiệm thu tại địa phương đề tài NCKH cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất công nghệ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang”

Nhằm góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm nước sinh hoạt tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang,Viện Thủy công – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được giao chủ trì Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất công nghệ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang“ do TS. Vũ Ngọc Bình làm chủ nhiệm.

Ngày 09/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài nêu trên. Hội đồng nghiệm thu bao gồm 09 thành viên do Giám đốc sở KH&CN Kiên Giang, Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, làm Chủ tịch.

Hình 1. TS. Vũ Ngọc Bình báo cáo kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài gồm: (1) Đánh giá được thực trạng nguồn nước và xác định được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình khai thác nước tại một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; (2) Đề xuất được giải pháp lưu giữ, bổ cập, khai thác và bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm theo hướng bền vững cho một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang; (3) Xây dựng được 01 mô hình cấp nước sinh hoạt hiệu quả bền vững cho 100 -150 hộ dân tại đảo Hòn Ngang thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang cũng như đánh giá hiệu quả của mô hình thông qua kết quả đo đạc, quan trắc, đánh giá chất lượng nước.

Hội đồng đánh giá Đề tài có phương pháp nghiên cứu, điều tra, tính toán hợp lý, số liệu phong phú, đảm bảo độ tin cậy. Các công nghệ được đề xuất phù hợp và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Đề tài đã có đóng góp trong việc bảo vệ nguồn nước bền vững trên đảo bằng mô hình thu gom, bổ cập và khai thác nước cho khu vực khan hiếm và đông dân tại đảo Hòn Ngang cũng như đảm bảo môi trường và chất lượng nguồn nước.

Hội đồng đánh giá Đề tài đạt ở mức xuất sắc, tuy nhiên cần rà soát chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên trước khi gửi Bộ KH&CN để tổ chức các thủ tục nghiệm thu cấp Quốc gia. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang cho phép nhân rộng mô hình tại các đảo có điều kiện địa hình, địa chất tương tự đã và đang suy kiệt nguồn nước như phía bắc đảo Hòn Ngang, đảo Hòn Mấu, đảo Phú Quốc,…

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện đơn vị chủ trì, TS. Nguyễn Chí Thanh – Phó Viện trưởng Viện Thủy công đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong điều kiện biển đảo xa bờ và dịch bệnh Covid 19; và giới thiệu một số công nghệ thu gom, bổ cập và khai thác nước đã được Viện Thủy công nghiên cứu thành công như: đập ngầm, hào thu, hồ treo,… có thể áp dụng vào cấp nước sinh hoạt tại các đảo của tỉnh Kiên Giang.

Hình 2. TS. Nguyễn Chí Thanh – Phó Viện trưởng đại diện cho đơn vị chủ trì phát biểu

Hình 3. Chủ tịch Hội đồng – Giám đốc Sở KH&CN Kiên Giang, ông Huỳnh Vĩnh Lạc phát biểu kết luận cuộc họp

Hình 4. Các đại biểu tham gia cuộc họp chụp ảnh lưu niệm

Người viết tin: Vũ Ngọc Bình