Lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thành Công Di động: 0912.572.529 Email: thanhcongvtc@gmail.com   Phó Viện trưởng: TS Ngô Anh Quân Di động: 0913060117 Email: quantdh@yahoo.com

Giới thiệu chung

Giới thiệu Viện Thủy công THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đơn vị : Tên tiếng Việt Nam                             :Viện Thủy Công Tên giao dịch bằng tiếng Anh             : Hydraulic Construction Institute…