Nội dung cần tìm: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
120/NQ-CP 17/11/2017 Nghị Quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
1434/QĐ-TTg 22/09/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020
TCVN 11699:2016 14/12/2016 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2016 đánh giá an toàn Đập

1781/VKHTLVN-TCHC 10/11/2016 Vv giao nhiệm vụ cho các GS,PGS thuộc Viện giai đoạn 6/2016-5/2019
1726/QĐ-VKHTLVN 01/11/2016 Quyết định 1726/QĐ-VKHTLVN quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc các Viện, các Trung tâm, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
17/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
970/QĐ-VKHTLVN 22/06/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động KHCN Viện KHTLVN
692/VKHTLVN-KHTH 13/06/2016 Công văn số 692/VKHTLVN-KHTH phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
3029/CT-BNN-XD 15/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác Quản lý tư vấn trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ NN&PTNT quản lý
01/04/2016 Thông báo phân công nhiệm vụ năm 2016 của Ban Kế hoạch Tổng hợp
588/QĐ-BKHCN 25/03/2016 Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
74/QĐ-VTC 15/03/2016 Quyết định ban hành Quy trình quản lý hợp đồng kinh tế Viện Thủy công
TCVN 10398:2015 31/12/2015 Tiêu chuẩn TCVN 10398:2015 Công trình Thủy lợi - Đập Xà Lan - Yêu cầu thiết kế
TCVN 10399:2015 31/12/2015 Tiêu chuẩn TCVN 10399:2015 Công trình Thủy lợi - Đập Xà Lan - Thi công và nghiệm thu
TCVN TCVN 10400:2015 31/12/2015 Tiêu chuẩn TCVN 10400:2015 Công trình Thủy lợi - ĐậpTrụ đỡ - Yêu cầu thiết kế
TCVN 10401:2015 31/12/2015 Tiêu chuẩn TCVN 10401:2015 Công trình Thủy lợi - ĐậpTrụ đỡ - Thi công và nghiệm thu
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ
1359 /QĐ-VKHTLVN 01/10/2015 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Thủy công giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030
số 3869 /QĐ-BNN-KHCN 28/09/2015 Quyết định số 3869 /QĐ-BNN-KHCN hướng dẫn thông tư liên tịch số 55 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

285/TB-VPCP 20/08/2015 Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thực hiện các quy hoạch thoát nước và chống ngập úng thành phố Hồ Chí Minh
1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định 1318/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015 Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
1345/QĐ-VKHTL 03/11/2014 Quyết định về việc Phê duyệt đề án:"Nâng cao trình độ tiếng Anh đối với cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2014-2020"
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV 01/10/2014 Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động công nghệ
Trang 1 /1 :
Số người đang online:
16
Số lượt truy cập:
3,527,765
© Bản quyền nội dung thuộc về Viện Thủy Công
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà nội.
Điện thoại: 04.35632821 Fax: +(84)4.35637750

Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn www.thuycong.ac.vn

Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi