Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
TT_15_2015.doc
14_2015_TTLT-BNNPTNT-BNV_269221.doc

Ngày 25/3/2015, liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2015, thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN -BNV; thay thế các nội dung liên quan của các Thông tư Liên tịch và Thông tư số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV, số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV, số 22/2007/TTLT-BNN-BNV, số 02/2011/TT-BNNPTNT và các quy định trước đây của Liên Bộ: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Thông tư Liên tịch này. Tiếp đó, ngày 26/3/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2015.

Tải file đầu trang để xem chi tiết thông tư.

                                                                                                                                                                                                              Bùi Cao Cường

Số người đang online:
19
Số lượt truy cập:
3,232,463
© Bản quyền nội dung thuộc về Viện Thủy Công
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà nội.
Điện thoại: 04.35632821 Fax: +(84)4.35637750

Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn www.thuycong.ac.vn

Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi