Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Nguyễn Hải Hà)
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà Lan vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà Lan vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Mã số: 9 58 02 02 Thời gian: 14 giờ 00, thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Hải Hà

Tên đề tài luận ánNghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngànhKỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã s: 958 02 02

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Hà

Khóa đào tạo: 2011

Người hướng dẫn khoa học:

Thầy hướng dẫn1: GS. TS. Trần Đình Hòa

Thầy hướng dẫn 2: TS. Trần Văn Thái

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1.    MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

Xây dựng được đường bao tải trọng giới hạn của đập Xà lan trên nền đất yếu chịu tải trọng phức hợp (đứng, ngang và mô men).

2.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Móng đập Xà lan đặt trên nền đất yếu (không xử lý) chịu tải trọng phức hợp gồm tải trọng đứng, ngang và mô men.

3.    GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Móng nông đặt trực tiếp trên nền đất yếu vùng ĐBSCL, đắp đất hai bên mang đối xứng và bỏ qua ảnh hưởng ma sát của thành bên. Tải trọng đứng nhỏ (V/V0 ≤ 0,5 ) phù hợp với đặc điểm của móng đập Xà lan.

Chưa xét tới biến dạng lún và cố kết theo thời gian

4.    NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có những đóng góp mới như sau:

(1) Nghiên cứu tìm được được góc ma sát tiếp xúc của móng nông đặt trên nền đất yếu không xử lý, điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long chịu tải trọng phức hợp đứng, ngang với V/V0 ≤ 0,5.

(2) Phát triển được công cụ (một mô đun phần mềm) để xây dựng họ đường bao tải trọng giới hạn cho nền đập Xà Lan vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ tính toán thiết kế sơ bộ và kiểm tra ổn định.

5.    Ý NGHĨA KHOA HỌC&THỰC TIỄN

Ý NGHĨA KHOA HỌC

Luận án là cơ sở khoa học để tính toán thiết kế đập Xà lanđảm bảo ổn định khi chịu đồng thời tải trọng đứng, ngang, mô men, từng bước hoàn thiện công nghệ xây dựng công trình ngăn sông bằng đập Xà lan, là công nghệ có hiệu quả kinh tế xã hội cao. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung thêm lý thuyết tính toán ổn định công trình trên nền đất yếu nói chung và đập Xà lannói riêng, cụ thể là:

Đưa ra phương pháp đánh giá ổn định đập Xà lan đặt trực tiếp trên nền đất yếu (không xử lý) chịu tác động đồng thời của tải trọng đứng, ngang và mô men.

Đưa ra đường bao tải trọng giới hạn của đập Xà lan với góc ma sát tiếp xúc làm cơ sở để soát xét TCVN 10398 : 2015 khi cần thiết.

Bổ sung cách tính tải trọng giới hạn trong vùng có V/V0 ≤ 0,5 trước đây chấp nhận tính theo công thức H0=A.su.

Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Dựa vào kết quả nghiên cứu kết nối phần mềm Abaqus để nhập liệu, tự động chia lưới, kết nối để phân tích và xử lý kết quả lập đường bao TTGH tiết kiệm nhiều thời gian và công sức trong thiết kế. Ứng dụng kết quả này trong thiết kế ĐXL và các công trình tương tự một cách thuận lợi, dễ dàng.

 

Số người đang online:
45
Số lượt truy cập:
3,529,702
© Bản quyền nội dung thuộc về Viện Thủy Công
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà nội.
Điện thoại: 04.35632821 Fax: +(84)4.35637750

Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn www.thuycong.ac.vn

Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi